Strona główna » Nowy numer PYIL XXXVIII (2018)

Nowy numer PYIL XXXVIII (2018)

  • by

Drodzy Czytelnicy,
Przestawiamy Wam nowy numer Polish Yearbook of International Law (XXXVIII). W tym roku wyselekcjonowaliśmy 13 artykułów do publikacji. Wszystkie dotyczą prawa międzynarodowego lub europejskiego. Zamieszczamy też dwie recenzje książek, które ukazały się w zeszłym roku.

Proces selekcji był skomplikowany, otrzymaliśmy aż 63 artykuły. To zresztą niewielki wzrost w stosunku do zeszłego roku, kiedy otrzymaliśmy 59 propozycji. Mamy nadzieję, że to oznacza większe zainteresowanie akademików by publikować z nami.

Tematy, które poruszamy w tym roku są bardzo różne. Tom zawiera artykuły z międzynarodowego prawa publicznego (Balcerzak, Wasinski and Hachkevych), artykuły odnoszące się do ochrony praw człowieka (Gliszczyńska-Grabias et al and Djajić & Etinski), dwa dotyczące problemów z zakresu międzynarodowego prawa inwestycyjnego (Kułaga, Wang & Żenkiewicz). Jest także sześć tekstów dotyczących prawa europejskiego (Kochenov, Kustra-Rogatka, Grzelak, Podgórski, Sitnik and Majkowska-Szulc & Wowerka).

Zapraszamy do lektury,
Łukasz Gruszczyński, Karolina Wierczyńska