previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
Call for papers Polish Yearbook of International Law, vol. XL: 2020 In the late summer of 2021, we are planning to publish a jubilee volume (no. XL) of the Polish Yearbook of international Law. In this context, the Editorial Board of PYIL is seeking high-quality, unpublished articles relating to public and private international law as well as EU law. A part of the forthcoming volume will be dedicated to the scientific legacy of Prof. Janusz Symonides, who sadly passed away in April 2020. Prof. Symonides was a well-known Polish jurist and diplomat, specializing in human rights, the Law of the Sea, protection of cultural heritage, and international relations. He was one of the representatives of Poland during the work on the Convention on the Law of the Sea, an expert on the human dimension of the OSCE, and a conciliator of the Montego Bay Convention. Prof. Symonides was also Director of the Polish Institute of International Affairs and Director of the then Division of Human Rights, Democracy, Peace and Tolerance at UNESCO. PYIL is particularly interested in papers that discuss the ideas that preoccupied Prof. Symonides, analyze his scientific achievements, or deal with other issues relating to his academic and
W końcu ukazał się nowy tom (XXXIX) Polish Yearbook of International law. Jeśli chodzi o obecny tom, jego pierwsza część, zatytułowana „Artykuły ogólne”, zawiera trzy teksty, które dotyczą klasycznych problemów prawa międzynarodowego: prawa do samostanowienia; źródeł prawa międzynarodowego; oraz statusu podmiotów nieuznawanych (odpowiednio Peter Hilpold, Przemysław Saganek i Anna Czaplińska). Po nich następuje bardzo ciekawy artykuł poświęcony tradycjom prawa międzynarodowego na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie (autorstwa Kostiantyna Sawczuka). Jak zwykle, w tomie silnie obecne są teksty dotyczące międzynarodowego i europejskiego prawa dotyczące praw człowieka. Tu znajdą państwo w szczególności artykuły analizujące problemy związane z restytucją mienia zajętego w czasie II wojny światowej i przez reżim komunistyczny (autorstwa Aleksandry Mężykowskiej), prawami pamięci (autorstwa Anny Wójcik) oraz sprawami dotyczącymi przewlekłości postępowań (Elżbieta Morawska). Do tej kategorii zalicza się również tekst Wojciecha Burka, autor analizuje ochronę mniejszości narodowych. Sekcja kończy się trzema artykułami dotyczącymi międzynarodowego prawa gospodarczego. Z jednej strony Konstantina Georgaki, Thomas-Nektarios i Łukasz Kułaga przyglądają się wyrokowi Achmea i omawiają jego prawne konsekwencje dla ochrony praw inwestorów w UE. Z drugiej strony Tatsiana Mikhaliova oferuje wnikliwy przegląd systemu prawnego ustanowionego przez Euroazjatycką Unię Gospodarczą. Część druga (czyli „polska praktyka”) tym razem zawiera tylko jeden tekst. Ten ograniczony wybór jest jednak
Drodzy Czytelnicy, Przestawiamy Wam nowy numer Polish Yearbook of International Law (XXXVIII). W tym roku wyselekcjonowaliśmy 13 artykułów do publikacji. Wszystkie dotyczą prawa międzynarodowego lub europejskiego. Zamieszczamy też dwie recenzje książek, które ukazały się w zeszłym roku. Proces selekcji był skomplikowany, otrzymaliśmy aż 63 artykuły. To zresztą niewielki wzrost w stosunku do zeszłego roku, kiedy otrzymaliśmy 59 propozycji. Mamy nadzieję, że to oznacza większe zainteresowanie akademików by publikować z nami. Tematy, które poruszamy w tym roku są bardzo różne. Tom zawiera artykuły z międzynarodowego prawa publicznego (Balcerzak, Wasinski and Hachkevych), artykuły odnoszące się do ochrony praw człowieka (Gliszczyńska-Grabias et al and Djajić & Etinski), dwa dotyczące problemów z zakresu międzynarodowego prawa inwestycyjnego (Kułaga, Wang & Żenkiewicz). Jest także sześć tekstów dotyczących prawa europejskiego (Kochenov, Kustra-Rogatka, Grzelak, Podgórski, Sitnik and Majkowska-Szulc & Wowerka). Zapraszamy do lektury, Łukasz Gruszczyński, Karolina Wierczyńska
Dear Readers, We are honoured to inform you that a new volume of Polish Yearbook of International Law (no. 37/2017) has been just published. The volume includes our three regular sections: General articles; Polish practice of international law; and Book reviews. In addition, there are four papers that are outcomes of the mini-symposium on the general principles of international law that was held in 2017. The General articles section opens with a paper by the eminent scholar prof. Tomuschat. His contribution, which was originally presented as a lecture delivered on 18 October 2017 as a part of the series commemorating Krzysztof Skubiszewski, introduces us to the specific questions of identity of individuals and states in contemporary public international law. La Vaccara discusses in her paper why and how the legal frameworks of contemporary international humanitarian law and international human rights law offer tools to address the uncertainty, lack of information, and the consequences thereof in relation to missing persons and victims of enforced disappearances in the context of armed conflicts which predated the adoption the legal frameworks in place today. Rabinovich deals with the rule of law promotion exercised by the European Union (EU) through the Deep and Comprehensive Free
ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ AKTUALNOŚCI