Strona główna » O Czasopiśmie

O Czasopiśmie

Polish Yearbook of International Law to ukazujące się od 1966 roku czasopismo naukowe zawierające artykuły z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego prywatnego wydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Komitet Nauk Prawnych PAN, właścicieli tytułu. Ponadto publikowana jest w nim sekcja dotycząca praktyki polskiej w zakresie prawa międzynarodowego oraz recenzje książek. Wersja papierowa czasopisma jest wersją referencyjną. PYIL jest rocznikiem, nowe tomy są dostępne w sierpniu każdego roku. Każdy tom zawiera 12–16 artykułów, w zależności od liczby i jakości zgłoszeń w danym roku, a także ich długości.

Yearbook jest indeksowany w następujących bazach: (i) Emerging Sources Citation Index (ESCI), (ii) Scopus, (iii) ERIH PLUS, (iv) Index Copernicus, and (v) the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

PL ISSN 0554-498X
DOI 10.7420/pyil (egzemplarze od XXXII do XXXVI), 10.24425/pyil (egzemplarze od XXXVII)


Board od editors:

 • Prof. dr hab. Władysław Czapliński – redaktor naczelny, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Prof. Karolina Wierczyńska- zastępca redaktora naczelnego, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Prof. Łukasz Gruszczyński – sekretarz redakcji, Akademia Leona Koźmińskiego
 • dr hab. Aleksandra Mężykowska – sekretarz redakcji, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • dr Andrzej Jakubowski – członek redakcji, Uniwersytet w Opolu
 • dr Wojciech Tomaszewski – redaktor statystyczny, Institute for Social Science Research, Uniwersytet Queensland

Publishing House:
Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.,
Wiślana 8
00-317 Warszawa
ph.: +48 22 828 93 91
e-mail: info@scholar.com.pl

Advisory board:

 • Prof. P. Saganek (chair), Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Prof. M. Arcari, University of Milano-Bicocca
 • Prof. L. Balmond, University of Nice
 • Prof. J. Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Prof. S. Hobe, University of Cologne
 • Prof. J. Kranz, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Prof. S. Oeter, University of Hamburg
 • Prof. P. Pazartzis, National & Kapodistrian University of Athens
 • Prof. J. Poczobut, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. P. Sturma, University of Prague
 • Prof. E. de Wet, University of Pretoria
 • Prof. R. Wieruszewski, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Prof. Andreas Zimmermann, University of Potsdam