PYIL slider1 graf
PYIL slider1 graf
PlayPause
previous arrow
next arrow
Dear Readers! We have the pleasure and honour of introducing Readers to volume XL of the Polish Yearbook of International Law, in the form of a jubilee edition. It is always difficult to prepare a laudation for one’s own work. It seems that the Yearbook is entering its best years (interestingly, the majority of its editors are also in the corresponding age bracket), but we can be very proud of the work that has been done over the past 50 years. Poland always had much to say in the domain of public international law. It was quite a natural development that Polish international lawyers began publishing a law journal that on one hand would make it easier for them to publish important texts in English (an international lingua franca), and on the other hand would allow them to disseminate the legacy of Polish international legal writing in the world. The Polish Yearbook of International Law has fulfilled both tasks. The jubilee article is written by Professor Pavel Šturma, he describes and analyses the role of yearbooks in the reality of the Central Europe and its impact on the development of international law. As part of the current jubilee volume, we 
Polish Yearbook of International Law is now seeking articles for its next volume which will be published in the fall of 2022. Authors are invited to submit complete unpublished texts in the areas connected with public and private international law, including European law. Although it is not a formal condition for acceptance we are specifically interested in the articles that address issues in international and European law relating to Central and Eastern Europe. Submissions should be between 8000-10000 words (including footnotes). All details about submission procedure are available at PYIL’s webpage. Please submit manuscript via www.editorialsystem.com/pyil. The deadline for submissions is 31 January 2022.
Call for papers Polish Yearbook of International Law, vol. XL: 2020 In the late summer of 2021, we are planning to publish a jubilee volume (no. XL) of the Polish Yearbook of international Law. In this context, the Editorial Board of PYIL is seeking high-quality, unpublished articles relating to public and private international law as well as EU law. A part of the forthcoming volume will be dedicated to the scientific legacy of Prof. Janusz Symonides, who sadly passed away in April 2020. Prof. Symonides was a well-known Polish jurist and diplomat, specializing in human rights, the Law of the Sea, protection of cultural heritage, and international relations. He was one of the representatives of Poland during the work on the Convention on the Law of the Sea, an expert on the human dimension of the OSCE, and a conciliator of the Montego Bay Convention. Prof. Symonides was also Director of the Polish Institute of International Affairs and Director of the then Division of Human Rights, Democracy, Peace and Tolerance at UNESCO. PYIL is particularly interested in papers that discuss the ideas that preoccupied Prof. Symonides, analyze his scientific achievements, or deal with other issues relating to his academic and
W końcu ukazał się nowy tom (XXXIX) Polish Yearbook of International law. Jeśli chodzi o obecny tom, jego pierwsza część, zatytułowana „Artykuły ogólne”, zawiera trzy teksty, które dotyczą klasycznych problemów prawa międzynarodowego: prawa do samostanowienia; źródeł prawa międzynarodowego; oraz statusu podmiotów nieuznawanych (odpowiednio Peter Hilpold, Przemysław Saganek i Anna Czaplińska). Po nich następuje bardzo ciekawy artykuł poświęcony tradycjom prawa międzynarodowego na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie (autorstwa Kostiantyna Sawczuka). Jak zwykle, w tomie silnie obecne są teksty dotyczące międzynarodowego i europejskiego prawa dotyczące praw człowieka. Tu znajdą państwo w szczególności artykuły analizujące problemy związane z restytucją mienia zajętego w czasie II wojny światowej i przez reżim komunistyczny (autorstwa Aleksandry Mężykowskiej), prawami pamięci (autorstwa Anny Wójcik) oraz sprawami dotyczącymi przewlekłości postępowań (Elżbieta Morawska). Do tej kategorii zalicza się również tekst Wojciecha Burka, autor analizuje ochronę mniejszości narodowych. Sekcja kończy się trzema artykułami dotyczącymi międzynarodowego prawa gospodarczego. Z jednej strony Konstantina Georgaki, Thomas-Nektarios i Łukasz Kułaga przyglądają się wyrokowi Achmea i omawiają jego prawne konsekwencje dla ochrony praw inwestorów w UE. Z drugiej strony Tatsiana Mikhaliova oferuje wnikliwy przegląd systemu prawnego ustanowionego przez Euroazjatycką Unię Gospodarczą. Część druga (czyli „polska praktyka”) tym razem zawiera tylko jeden tekst. Ten ograniczony wybór jest jednak
ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ AKTUALNOŚCI